DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tiếng Anh lớp 10 - NXB Giáo dục Việt Nam

Tiếng Anh lớp 10 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 10, giáo viên.

  • Người học tiếng Anh trình độ Trung cấp. 

  • Phụ huynh muốn hiểu hơn về môn học, hỗ trợ con học tiếng Anh ở nhà. 

Cập nhật gần nhất 22/08/2023
Thành viên 1
Tiếng anh

 Cuốn sách “Tiếng Anh 10 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” có tổng cộng 10 bài giảng chính với các chủ đề liên quan đến đời sống thường ngày như: Đời sống gia đình, âm nhạc, ẩm thực… tuy nhiên cấp độ của từ vựng và ngữ pháp được nâng cao nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ của học sinh. Phần luyện tập được chia đều mỗi 2-3 bài giảng chính cũng tạo điều kiện cho học sinh tiếp thu kiến thức, luyện tập một cách tốt hơn trong quá trình học tiếng Anh.