DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tiếng Anh lớp 1 - Cánh Diều

Tiếng Anh lớp 1 - Cánh Diều

  • Học sinh lớp 1, giáo viên.

  • Người lớn có nhu cầu học tiếng Anh từ cơ bản.

  • Phụ huynh muốn giúp con học tiếng Anh tốt hơn.

        

Cập nhật gần nhất 10/09/2023
Thành viên 1
Tiếng anh

 Cuốn sách “Tiếng Anh 1 - Cánh Diều” gồm 4 bài học chính:

+ Unit 1: My school 

+ Unit 2: My toys 

+ Unit 3: My family

+ Unit 4: My body

Cùng với đó là 2 phần luyện tập phụ: 

+ Review Unit 1+2
+ Review Unit 3+4

Thông qua những chương bài giảng kể trên, người học sẽ nắm vững kiến thức nền tảng vững chắc về kỹ năng phát âm, đánh vần trong tiếng Anh và được trang bị thêm vốn từ vựng về những chủ đề hết sức gần gũi với đời sống thường ngày như: Trường học, đồ chơi, gia đình và cơ thể người. Từ đó, giúp người học có thể nắm rõ và dần hình thành tư duy về ngôn ngữ.