DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tay trắng làm nên

Tay trắng làm nên

  • Người yêu thích đọc sách về tâm lý, xã hội. 

  • Người đang trong quá trình lập thân, lập nghiệp.

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 26/07/2023
Thành viên 2
nguyễn hiến lê

Là một trong những đầu sách học làm người được viết bởi cây bút Nguyễn Hiến Lê, quyển “Tay trắng làm nên” bao gồm những câu chuyện thực tế trong quá trình lập nghiệp của nhiều người, từ đó nhắn nhủ đến người đọc những bài học, kinh nghiệm chất lượng trong suốt quá trình xây dựng sự nghiệp. Ngoài ra, tư duy về việc làm giàu một cách lương thiện cũng là điểm khiến cho quyển sách này được mọi người yêu thích, tìm đọc.