DJC
Tạo ra nhà lãnh đạo thông qua truyền kinh nghiệm

Tạo ra nhà lãnh đạo thông qua truyền kinh nghiệm

  • Các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý và các hạt nhân lãnh đạo trong tổ chức

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 07/04/2023
Thành viên 1
lãnh đạo

Đào tạo kế thừa thông qua truyền kinh nghiệm lãnh đạo của mình cho thế hệ sau chính là họ đã và đang xây dựng cho tổ chức một đội ngũ kế thừa sẵn sàng cho sự tiếp bước. Vậy cách thức để thực hiện việc đào tạo này như thế nào? Truyền tải kinh nghiệm ra sao để đạt được hiệu quả cao nhất?