DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Sử dụng Internet an toàn hiệu quả

Sử dụng Internet an toàn hiệu quả

 • Học sinh, sinh viên

 • Phụ huynh, giáo viên

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 18/12/2023
Thành viên 1
12-18 hiệu quả sử dụng cách để internet an toàn

    Internet đã khẳng định vai trò không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên việc sử dụng internet cũng tiềm ẩn nguy cơ và tác hại với người dùng. Do đó chúng ta cần trang bị kiến thức và kỹ năng để sử dụng internet và mạng xã hội một cách an toàn và thông minh. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

 • Tại sao phải có kiến thức và kỹ năng khi sử dụng Internet?

 • Internet là gì?

 • Lợi ích của Internet

 • Mạng xã hội là gì?

 • Những nguy cơ khi sử dụng Internet

 • Làm thế nào để tìm kiếm thông tin trên mạng hiệu quả?

 • Làm thế nào để học online hiệu quả

 • Bảo mật thông tin cá nhân

 • Phòng tránh bắt nạt trên mạng