DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Sinh học lớp 9 - NXB Giáo dục Việt Nam

Sinh học lớp 9 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 9, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn hướng dẫn con học tập.

Cập nhật gần nhất 30/08/2023
Thành viên 1
sinh học

Cuốn sách “Sinh học 9 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” có tổng cộng 10 bài giảng và dẫn dắt các em học sinh đi sâu hơn về sự hình thành và phát triển của loài người nhờ vào các nghiên cứu có sẵn như: Nhiễm sắc thể, ADN, Gen di truyền, hệ sinh thái… Qua đó, các bạn học sinh sẽ có thêm tư duy về cơ thể người, hiểu rõ hơn về cội nguồn của loài người và đặc biệt là hình thành nên tư duy về nhân học để có thể sử dụng trong tương lai.