DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Sinh học lớp 7 - NXB Giáo dục Việt Nam

Sinh học lớp 7 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 7, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn hỗ trợ con học. 


         

Cập nhật gần nhất 30/08/2023
Thành viên 1
sinh học

Cuốn sách “Sinh học 7 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” có tổng cộng 17 bài giảng chính xoay quanh các vấn đề liên quan đến động vật trong tự nhiên như: ngành ruột khoang, giun dẹp - tròn - đốt, lớp giáp xác, cá… Từ đó, thế giới quan của các em về động vật sẽ được phát triển, rộng mở hơn để có thể hiểu được con vật mà thường ngày mình vẫn thường nhìn thấy trong đời sống hàng ngày. Ngoài ra, việc học chuyên sâu về động vật cũng giúp các em có thêm tư duy về việc bảo tồn, biết cách bảo vệ và góp phần ngăn chặn sự tuyệt chủng của nhiều loài vật trong tự nhiên.