DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Sinh học lớp 12 - NXB Giáo dục Việt Nam

Sinh học lớp 12 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 12, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn cùng con em học tập.

Cập nhật gần nhất 30/08/2023
Thành viên 1
sinh học

Cuốn sách “Sinh học 12 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” có tổng cộng 9 bài giảng với các chủ đề đi sâu vào tìm hiểu các kiến thức cao cấp về sự phát triển của loài người như: Di truyền học, sự tiến hoá… Nhờ đó, các em sẽ có thêm tư duy và nền tảng vững chắc để có thể đi theo các ngành nghề đòi hỏi sự hiểu biết về cơ thể người như: Bác sĩ, dược sĩ,...