DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Sinh học lớp 11 - NXB Giáo dục Việt Nam

Sinh học lớp 11 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 11, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn tìm hiểu để giúp con học tập.


Cập nhật gần nhất 16/09/2023
Thành viên 1
sinh học

Cuốn sách “Sinh học 11 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” có tổng cộng 5 bài giảng chính: 

  • Chuyển hóa vật chất và năng lượng 

  • Cảm ứng ở thực vật

  • Sinh trưởng và phát triển ở thực vật 

  • Sinh sản ở thực vật 

  • Sinh sản ở động vật

Tại quyển sách này, các em học sinh sẽ được học sâu hơn về giới thực vật trong đời sống tự nhiên, hiểu rõ được tính chất, sự sinh trưởng, sinh sản của chúng nhằm ứng dụng vào đời sống thường ngày và cho các các nghiên cứu sau này.