DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Sinh học lớp 10 - NXB Giáo dục Việt Nam

Sinh học lớp 10 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 10, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn hướng dẫn con học tập.

Cập nhật gần nhất 30/08/2023
Thành viên 1
sinh học

Cuốn sách “Sinh học 10 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” có tổng cộng 8 bài giảng chính:

  • Giới thiệu chung về thế giới sống 

  • Thành phần hoá học của tế bào

  • Cấu trúc của tế bào 

  • Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào 

  • Phân bào 

  • Chuyển hóa vật chất và năng lượng 

  • Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật 

  • Virut và bệnh truyền nhiễm

Nhờ những nội dung kể trên, các em học sinh sẽ được đi sâu hơn để tìm hiểu về thế giới sống, các khái niệm sinh học chuyên sâu như tế bào học, sự chuyển hóa trong cơ thể người, sự sinh sản… để có được một tư duy toàn diện hơn về chúng. Đặc biệt, bài học Virut và bệnh truyền nhiễm được đánh giá là một bài học thiết thực khi cho các em khiến thức về bệnh và kỹ năng phòng chống.