DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Review Liverpool, UK - BRA2023_NB022

Review Liverpool, UK - BRA2023_NB022

  • Tất cả mọi người.

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 27/02/2024
Thành viên 1
Brand Review Award Liverpool, UK

Ấn phẩm dự thi Brand Review Award với chủ đề Quốc hiệu - Liverpool, UK được sáng tác bởi nhóm thí sinh đến từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Trường Đại học Thương Mại. Mời Quý độc giả thưởng thức và góp ý!