DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Review Ghibli Studio - BRA2023_EB035

Review Ghibli Studio - BRA2023_EB035

  • Tất cả mọi người.

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 21/03/2024
Thành viên 2
Brand Review Award Ghibli: Công ty sản xuất phim của Nhật Ghibli Studio

Ấn phẩm dự thi Brand Review Award với chủ đề Thương hiệu Ghibli - Công ty sản xuất phim của Nhật được sáng tác bởi nhóm thí sinh đến từ Trường Đại học Văn Lang. Mời Quý độc giả thưởng thức và góp ý!