DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Review Bia Sài Gòn - BRA2023_EB023

Review Bia Sài Gòn - BRA2023_EB023

  • Tất cả mọi người.

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 28/02/2024
Thành viên 1
Brand Review Award Bia Sài Gòn

Ấn phẩm dự thi Brand Review Award với chủ đề Thương hiệu - Bia Sài Gòn được sáng tác bởi nhóm thí sinh đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân. Mời Quý độc giả thưởng thức và góp ý!