DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Rèn luyện tình cảm

Rèn luyện tình cảm

  • Người yêu thích đọc sách về tâm lý, xã hội. 

  • Người đang trong quá trình lập thân, lập nghiệp.

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 26/07/2023
Thành viên 1

Tác phẩm “Rèn luyện tình cảm” được viết bởi nhà văn Pierre Félix Thomas và được biên dịch lại bởi ngòi bút Nguyễn Hiến Lê. Quyển sách mang đến người đọc những tư tưởng về việc biết yêu thương mọi người xung quanh, bỏ đi nhỏ nhen cá nhân để tiến đến một bước tiến thành công hơn trong sự nghiệp lẫn đời sống.