DJC
(R) Buổi sáng diệu kỳ

(R) Buổi sáng diệu kỳ

● Bất kì ai không muốn một cuộc sống tầm thường

● Bất kì ai có vấn đề thức dậy mỗi buổi sáng

● Bất kì ai muốn tập trung và cống hiến mỗi ngày

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 12/05/2022
Thành viên 1
Buổi sáng diệu kỳ 12-18

Nội dung chính bao gồm:

● Một số thói quen buổi sáng tích cực giúp xây dựng lối sống tích cực