DJC
(R) 10 nguyên tắc thành công của Wal-mart

(R) 10 nguyên tắc thành công của Wal-mart

 • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

 • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 21/05/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo 10 nguyên tắc thành công của Wal-mart

Nội dung chính bao gồm:

 • Tận tụy với công việc

 • Chia sẻ lợi nhuận với các thành viên trong công ty

 • Tạo động cơ cho nhân viên

 • Chia sẻ thông tin với cộng sự

 • Hãy định giá đúng sự đóng góp của mỗi thành viên

 • Lạc quan trong mọi tình huống

 • Hãy lắng nghe ý kiến của mọi người trong công ty

 • Đáp ứng trên mức mong đợi của khách hàng

 • Kiểm soát việc chi tiêu của bạn hơn đối thủ của bạn

 • Bơi ngược dòng