DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 21/07/2023
Thành viên 1
0-6

Phụ nữ thông minh không ở góc văn phòng, vậy phụ nữ thông minh ở đâu? Không ở góc văn phòng đơn giản chỉ là một cách nói ám chỉ rằng bạn không nên thu mình lại, không dám thể hiện bản thân mình, không dám bộc lộ hết suy nghĩ, ý tưởng của mình tại chốn văn phòng mà thôi. Vậy làm thế nào giúp người phụ nữ dám thể hiện bản thân, bộc lộ hết tài năng của mình. Hãy cùng Thư viện 100 năm tìm hiểu bản tóm tắt “Phụ nữ thông minh không ở góc văn phòng” nhé!