DJC
Nước giàu, Nước nghèo

Nước giàu, Nước nghèo

  • Cá nhân quan tâm lĩnh vực kinh tế tài chính

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 21/07/2023
Thành viên 1
Nước Giàu, Nước Nghèo

      Bạn có từng nghĩ: Tại sao một vài quốc gia có những bước tiến đáng kể trong nền kinh tế trong khi số còn lại thì vẫn chật vật với nạn đói nghèo? Câu trả lời được tác giả David Landes đưa ra trong quyển “Nước giàu, nước nghèo”. Hãy cùng tìm hiểu nhé!