DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Nhà lãnh đạo tạo chuyển biến

Nhà lãnh đạo tạo chuyển biến

  • Các nhà quản lý, các nhà lãnh đạo

  • Những sinh viên học ngành quản trị

  • Cá nhân có định hướng phát triển làm quản lý

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 04/08/2023
Thành viên 1

Thông qua cuộc gặp mọi người lại có cơ hội học hỏi và hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống. Mặc dù có thể trên thương trường, trong số những người có mặt đang là đối thủ của nhau nhưng dường như không ai nghĩ đến sự cạnh tranh là giẫm lên nhau mà là hỗ trợ nhau cùng phát triển. Tại sao lại như thế? bởi chúng tôi được chuyển hóa trong tư duy, trong cách nghĩ và dẫn đến hành động một cách rất tự nhiên nhờ sự giúp đỡ và văn hóa nơi chúng tôi đã cùng làm việc. Và tôi nghĩ phần nhiều điều đó có được nhờ vào những người lãnh đạo của chúng tôi. Bây giờ xin mời các bạn cùng Thư viện số 100 năm tìm hiểu chân dung nhà lãnh đạo tạo chuyển biến nhé. Chúc các bạn thành công!