DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Ngữ văn lớp 9 - NXB Giáo dục Việt Nam

Ngữ văn lớp 9 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 9, phụ huynh và giáo viên Ngữ văn lớp 9.

  • Học sinh lớp 8 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 19/08/2023
Thành viên 1
ngữ văn

 Cuốn sách "Ngữ Văn 9" của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gồm 30 bài học với những chủ đề khác nhau. Cuốn sách này đem đến một phạm vi nội dung phong phú và đa dạng, từ văn học nước nhà đến văn học thế giới, giúp học sinh hiểu rõ sự đa dạng của ngôn ngữ và văn hóa. Mỗi bài học có cấu trúc rõ ràng với các phần như văn bản, học tiếng Việt, làm văn và luyện tập, giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách có hệ thống. Hơn hết, sách được biên soạn bởi các giáo sư và nhà nghiên cứu hàng đầu về văn chương Việt Nam, đảm bảo tính chất chất lượng và hữu ích.