DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Ngữ văn lớp 8 - NXB Giáo dục Việt Nam

Ngữ văn lớp 8 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 8, phụ huynh và giáo viên Ngữ văn lớp 8.

  • Học sinh lớp 7 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Cập nhật gần nhất 19/08/2023
Thành viên 2
ngữ văn

Cuốn sách "Ngữ Văn 8" của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bao gồm 17 bài học về văn học và ngôn ngữ, mỗi bài thường chia thành bốn phần nhỏ với hai văn bản về văn học và hai bài tập làm văn. Nội dung của sách tập trung vào giới thiệu các tác phẩm văn học của Việt Nam từ thế kỷ XIX đến năm 1945 cùng với những tác phẩm nổi bật của văn học thế giới. Cuốn sách cung cấp kiến thức về từ ngữ và ngữ pháp Tiếng Việt một cách dễ hiểu và khoa học, giúp học sinh cải thiện kỹ năng ngôn ngữ. Đồng thời, sách còn giới thiệu thể loại văn thuyết minh, mở rộng kiến thức và kỹ năng viết của học sinh.