DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Ngữ văn lớp 7 - NXB Giáo dục Việt Nam

Ngữ văn lớp 7 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 7, phụ huynh và giáo viên Ngữ văn lớp 7.

  • Học sinh lớp 6 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Cập nhật gần nhất 19/08/2023
Thành viên 2
ngữ văn

Cuốn sách "Ngữ văn 7 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” gồm 27 bài học chia thành 3 phần chính, bao gồm đọc hiểu văn bản, thực hành tiếng Việt và tập làm văn. Học sinh lớp 7, giáo viên, và phụ huynh đều có lý do để quan tâm đến cuốn sách này, vì nó có thể giúp họ nắm vững kiến thức và kỹ năng về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.