DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Ngữ văn lớp 7 - Kết nối tri thức

Ngữ văn lớp 7 - Kết nối tri thức

  • Học sinh lớp 7, phụ huynh và giáo viên Ngữ văn lớp 7.

  • Học sinh lớp 6 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Cập nhật gần nhất 19/08/2023
Thành viên 2
ngữ văn

Bộ sách "Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức" đã được thiết kế với 10 bài học (chủ đề) tập trung vào nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Những chủ điểm chính trong sách bao gồm tuổi thơ, âm nhạc và thơ ca, tình yêu và lòng tri ân, văn hóa dân tộc, và sự đa dạng của văn học thế giới. Cuốn sách giúp học sinh hiểu rõ cấu trúc và lý thuyết trong môn Ngữ Văn và cung cấp nhiều ví dụ và hoạt động thú vị để giúp họ hứng thú và tham gia tích cực trong quá trình học tập.