DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Ngữ văn lớp 7 - Cánh Diều

Ngữ văn lớp 7 - Cánh Diều

  • Học sinh lớp 7, phụ huynh và giáo viên Ngữ văn lớp 7.

  • Học sinh lớp 6 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Cập nhật gần nhất 19/08/2023
Thành viên 2
ngữ văn

Bộ sách "Ngữ Văn 7 - Cánh Diều" với 10 bài học được tổ chức một cách hợp lý, bao gồm các loại văn bản văn học, nghị luận và thông tin. Cuốn sách cũng thúc đẩy việc học thông qua thực hành và ứng dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày. Nội dung sách chứa nhiều văn bản đọc hiểu phù hợp với độ tuổi của học sinh và sử dụng hình thức trình bày rõ ràng, sáng sủa, với hình ảnh, bảng biểu và minh họa đẹp. Cuốn sách tập trung vào việc rèn luyện và thực hành các kỹ năng đọc, viết, nói và nghe thông qua quy trình hợp lý và đánh giá năng lực của học sinh một cách đổi mới.