DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Ngữ văn lớp 6 - NXB Giáo dục Việt Nam

Ngữ văn lớp 6 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 6, phụ huynh và giáo viên Ngữ văn lớp 6.

  • Học sinh lớp 5 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Cập nhật gần nhất 31/08/2023
Thành viên 1
ngữ văn

Cuốn sách "Ngữ văn 6 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” với 31 bài học bao gồm 3 phần học chính: đọc hiểu văn bản, thực hành tiếng việt và tập làm văn giúp học sinh làm quen với nhiều loại bài học và rèn luyện khả năng khái quát vấn đề. Nội dung sách xây dựng nền kiến thức cơ bản từ những bài học được rút ra từ những câu chuyện dân gian, truyền thuyết và truyện cổ tích như Thánh Gióng, Con rồng cháu tiên, Sọ Dừa,... nhằm củng cố và mở rộng kiến thức cũng như phát triển kỹ năng suy luận và phân tích văn bản.