DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Ngữ văn lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Ngữ văn lớp 6 - Chân trời sáng tạo

  • Học sinh lớp 6, phụ huynh và giáo viên Ngữ văn lớp 6.

  • Học sinh lớp 5 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Cập nhật gần nhất 15/09/2023
Thành viên 1
ngữ văn

Bộ sách "Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo" được biên soạn dựa trên các tiêu chí và quy định của SGK mới, bám sát hướng giáo dục phát triển năng lực học sinh với trọng tâm là chuyển từ truyền thụ kiến thức sang hình thành và phát triển toàn diện. Với 10 bài học về những chủ đề gần gũi, sâu sắc với đời sống quê hương đất nước như Lắng nghe lịch sử nước mình, Miền cổ tích, Vẻ đẹp quê hương,... "Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo" mang lại nhiều bài học cùng khám phá những góc nhìn cuộc sống và khuyến khích nuôi dưỡng tâm hồn.