DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Ngữ văn lớp 6 - Cánh Diều

Ngữ văn lớp 6 - Cánh Diều

  • Học sinh lớp 6, phụ huynh và giáo viên Ngữ văn lớp 6.

  • Học sinh lớp 5 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Cập nhật gần nhất 24/08/2023
Thời gian hoàn thành 11 phút
Thành viên 1
ngữ văn

Bộ sách "Ngữ văn 6 - Cánh diều" gồm 10 bài học với nhiều thể loại văn bản khác nhau như thơ, ký, văn bản nghị luận, truyện, và văn bản thông tin. Trong mỗi thể loại là nhiều câu chuyện với những bài học nhân sinh, cuộc sống và con người. Qua việc khám phá, tìm hiểu các thể loại và bài học này, học sinh sẽ phát triển kỹ năng đọc và hiểu văn bản, cũng như nắm vững kiến thức về cấu trúc và đặc điểm của mỗi thể loại.