DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Ngữ văn lớp 12 - NXB Giáo dục Việt Nam

Ngữ văn lớp 12 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 12, phụ huynh và giáo viên Ngữ văn lớp 12.

  • Học sinh lớp 11 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 30/09/2023
Thành viên 2
ngữ văn

 Bộ sách “Ngữ văn lớp 12 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” đã được cấu trúc một cách tỉ mỉ và phong phú với 9 bài học. Nó không chỉ bao gồm các bài giảng chia thành nhiều phần và tiết học, mà còn tập trung vào việc thảo luận về các tác phẩm văn học quan trọng và các chủ đề văn học cụ thể. Các tác phẩm nổi tiếng như "Tuyên ngôn độc lập", "Tây tiến", "Chiếc thuyền ngoài xa", "Thuốc"... đều được biên soạn kỹ càng và được thảo luận chi tiết. Mỗi bài giảng được cấu thành từ nhiều tiết học, và mỗi tiết học lại được chia thành các phần khác nhau để giải thích và phân tích tác phẩm hoặc chủ đề văn học đó.