DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Ngữ văn lớp 10 - NXB Giáo dục Việt Nam

Ngữ văn lớp 10 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 10, phụ huynh và giáo viên Ngữ văn lớp 10.

  • Học sinh lớp 9 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 29/09/2023
Thành viên 2
ngữ văn

 Cuốn sách "Ngữ Văn 10 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” gồm 24 bài học, cuốn sách này cung cấp một loạt các bài giảng về văn học dân gian Việt Nam, những tác phẩm văn học quan trọng, và các kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ. Đặc biệt, tác phẩm "Truyện Kiều" nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Du được lồng ghép trong chương trình với những trích đoạn “Trao duyên", “Nỗi thương mình",... cũng nâng cao giá trị của bộ sách.