DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Ngữ văn lớp 10 - Cánh Diều

Ngữ văn lớp 10 - Cánh Diều

  • Học sinh lớp 10, phụ huynh và giáo viên Ngữ văn lớp 10.

  • Học sinh lớp 9 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 29/09/2023
Thành viên 2
ngữ văn

 Cuốn sách "Ngữ Văn 10 - Cánh diều" với 8 bài học chính được thiết kế theo hướng tích hợp thông qua bốn hoạt động: đọc, viết, nói và nghe. Điểm khác biệt của cuốn sách so với các phiên bản khác được thể hiện qua các yêu cầu đọc hiểu, viết, thuyết trình và thảo luận với những nội dung mới ở mức độ cao hơn. Các tác giả sách là những nhà giáo, nhà khoa học giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục Ngữ văn cấp Trung học phổ thông.