DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Lịch sử lớp 7 - Cánh Diều

Lịch sử lớp 7 - Cánh Diều

  • Học sinh lớp 7, phụ huynh và giáo viên Lịch sử lớp 7.

  • Học sinh lớp 6 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Cập nhật gần nhất 15/08/2023
Thành viên 1
lịch sử

Cuốn sách "Lịch sử Lớp 7 - Cánh diều" bao gồm nhiều phần chính, mỗi phần tập trung vào một giai đoạn lịch sử cụ thể:

  • Phần 1: Tây Âu (Thế kỷ V - Nửa đầu thế kỷ XVI) 

  • Phần 2: Trung Quốc (Thế kỷ VII - Giữa thế kỷ XIX) 

  • Phần 3: Ấn Độ (Thế kỷ IV - Giữa thế kỷ XVI) 

  • Phần 4: Đông Nam Á (Nửa sau thế kỷ X - Nửa đầu thế kỷ XVI) 

  • Phần 5: Việt Nam (Đầu thế kỷ X - Đầu thế kỷ XV) 

  • Phần 6: Việt Nam (Đầu thế kỷ XV - Đầu thế kỷ XVI) 

  • Phần 7: Vùng đất phía Nam (Đầu thế kỷ X - Đầu thế kỷ XVI)