DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Lịch sử lớp 6 - NXB Giáo dục Việt Nam

Lịch sử lớp 6 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 6, phụ huynh và giáo viên Lịch sử lớp 6.

  • Học sinh lớp 5 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.

Cập nhật gần nhất 14/08/2023
Thành viên 1
lịch sử

Cuốn sách "Lịch sử Lớp 6 - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam" chia thành nhiều phần và chương để giúp học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam. Dưới đây là một mô tả chi tiết về cấu trúc và nội dung của từng phần và chương:

  • Phần mở đầu: Giới thiệu về môn học Lịch sử và lý do tại sao nó quan trọng.

  • Khái quát lịch sử thế giới cổ đại: Trình bày về sự phát triển của thế giới từ thời kỳ tiền sử đến thời kỳ cổ đại.

  • Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ X: Nắm bắt sự phát triển của Việt Nam từ thời kỳ tiền sử đến thời kỳ Trần - Lê.