DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Lịch sử lớp 6 - Kết nối tri thức

Lịch sử lớp 6 - Kết nối tri thức

  • Học sinh lớp 6, phụ huynh và giáo viên Lịch sử lớp 6.

  • Học sinh lớp 5 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Cập nhật gần nhất 15/08/2023
Thành viên 1
lịch sử

Cuốn sách "Lịch sử Lớp 6 - Kết nối tri thức" bao gồm các chương chính như "Vì Sao Phải Học Lịch Sử", "Xã Hội Nguyên Thủy", "Xã Hội Cổ Đại", "Đông Nam Á (Từ Tiếp Giáp Công Nguyên đến Thế Kỷ X)" và "Việt Nam (Khoảng Thế Kỷ VII TCN - Đầu Thế Kỷ X)." Mỗi chương chia thành nhiều phần để giải thích cụ thể về sự phát triển của xã hội và văn hóa trong từng giai đoạn lịch sử. Các bài tiêu biểu đưa ra ví dụ cụ thể về các sự kiện và nhân vật quan trọng, giúp học sinh dễ hiểu và lý giải sâu hơn về lịch sử.