DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Lịch sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lịch sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo

  • Học sinh lớp 6, phụ huynh và giáo viên Lịch sử lớp 6.

  • Học sinh lớp 5 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Cập nhật gần nhất 15/08/2023
Thành viên 1
lịch sử

Cuốn sách  "Lịch sử Lớp 6 - Chân trời sáng tạo" bao gồm các chương điểm qua các giai đoạn quan trọng trong lịch sử như Thời kỳ Nguyên thủy, Xã hội cổ đại, Đông Nam Á (từ thời Tiếp giáp công nguyên đến thời kỳ X), và Việt Nam (từ khoảng thế kỷ VII TCN đến đầu thế kỷ X). Mỗi chương được trình bày một cách cô đọng với những điểm nổi bật và giá trị lịch sử quan trọng. Cuối sách có phần ôn tập và luyện đề thi để học sinh tự kiểm tra và củng cố kiến thức đã học.