DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Lịch sử Lớp 6 - Cánh Diều

Lịch sử Lớp 6 - Cánh Diều

  • Học sinh lớp 6, phụ huynh và giáo viên Lịch sử lớp 6.

  • Học sinh lớp 5 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Cập nhật gần nhất 15/08/2023
Thành viên 1
lịch sử

Cuốn sách "Lịch sử Lớp 6 - Cánh Diều" bao gồm nhiều chương với các phần bài giảng và bài tập. Đầu tiên, chương "Vì Sao Cần Học Lịch Sử?" giới thiệu lý do tại sao cần học môn Lịch sử. Sau đó, các chương tiếp theo trình bày về các giai đoạn lịch sử quan trọng như Thời Nguyên Thủy, Xã Hội Cổ Đại, Đông Nam Á (Từ Tiếp Giáp Công Nguyên đến Thời Kỳ X), Nước Văn Lang - Âu Lạc, Thời Bắc Thuộc và Chống Bắc Thuộc, Vương Quốc Chăm-pa và Vương Quốc Phù Nam. Mỗi chương có các bài giảng và bài tập tương ứng giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách hệ thống và thực hành kiến thức đã học.