DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Lịch sử lớp 11 - NXB Giáo dục Việt Nam

Lịch sử lớp 11 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 11, phụ huynh và giáo viên Lịch sử lớp 11.

  • Học sinh lớp 10 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 16/08/2023
Thành viên 2
lịch sử

Cuốn sách "Lịch sử Lớp 11 - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam" bao gồm nhiều chương quan trọng về lịch sử thế giới từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. Các chương đề cập đến các sự kiện quan trọng như Chiến tranh thế giới thứ nhất, Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, và Chiến tranh thế giới thứ hai. Ngoài ra, tài liệu cũng giới thiệu về những thành tựu văn hóa trong thời kỳ cận đại và các nền văn minh thế giới từ thời kỳ cổ đại đến thời kỳ trung đại. Mỗi chương được trình bày một cách cô đọng, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận thông tin quan trọng về lịch sử thế giới.