DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Lịch sử lớp 10 - NXB Giáo dục Việt Nam

Lịch sử lớp 10 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 10, phụ huynh và giáo viên Lịch sử lớp 10.

  • Học sinh lớp 9 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 16/09/2023
Thành viên 2
lịch sử

Cuốn sách "Lịch sử Lớp 10 - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam" bao gồm các bài học về lịch sử từ xã hội nguyên thủy đến các thời kỳ như xã hội cổ đại, Trung Quốc thời phong kiến, Ấn Độ thời phong kiến, Đông Nam Á thời phong kiến, Tây Âu thời trung đại, và Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỷ X. Nó cũng bao gồm các bài học về các cuộc cách mạng tư sản và sự phát triển của các nước Âu-Mĩ từ giữa thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVIII. Tài liệu này có giá trị lịch sử quan trọng và giúp học sinh hiểu rõ hơn về quá trình phát triển của xã hội và văn hóa qua các thời kỳ khác nhau.