DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Lịch sử Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lịch sử Lớp 10 - Kết nối tri thức

  • Học sinh lớp 10, phụ huynh và giáo viên Lịch sử lớp 10.

  • Học sinh lớp 9 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 16/08/2023
Thành viên 2
lịch sử

Cuốn sách "Lịch sử Lớp 10 - Kết nối tri thức" bao gồm các chương về lịch sử và sử học, vai trò của sử học, nghiên cứu về một số nền văn minh thế giới thời kỳ cổ đại và trung đại, các cuộc cách mạng công nghiệp quan trọng, văn minh Đông Nam Á, và một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam trước năm 1858. Tài liệu này có giá trị tri thức và giúp học sinh xây dựng kiến thức lịch sử cơ bản cùng với việc thấy được tầm quan trọng của sử học trong cuộc sống và học tập hàng ngày.