DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Lịch sử lớp 10 - Cánh Diều

Lịch sử lớp 10 - Cánh Diều

  • Học sinh lớp 10, phụ huynh và giáo viên Lịch sử lớp 10.

  • Học sinh lớp 9 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 16/08/2023
Thành viên 2
lịch sử

Cuốn sách "Lịch sử Lớp 10 - Cánh diều" bắt đầu bằng việc giới thiệu về sử học và vai trò quan trọng của nó trong việc nắm bắt quá trình phát triển xã hội. Tiếp theo, chương trình đi sâu vào vai trò của sử học trong cuộc sống hàng ngày và hiểu thế giới. Sau đó, tài liệu tập trung vào việc tìm hiểu về các nền văn minh quan trọng trong lịch sử thế giới, từ xã hội nguyên thủy, cổ đại cho đến thời kỳ trung đại, và khám phá về văn minh Đông Nam Á và lịch sử của Việt Nam trước năm 1858. Nội dung này giúp người đọc xây dựng kiến thức lịch sử cơ bản và thấy được giá trị của sử học trong cuộc sống và học tập hàng ngày.