DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Lập ngân sách cân đối

Lập ngân sách cân đối

  • Học sinh, sinh viên

  • Phụ huynh, giáo viên

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 07/06/2023
Thành viên 1
12-18 premium Tự chủ tài chính

    Bạn sẽ làm gì với số tiền bạn kiếm được hàng tháng, hàng năm. Lập ngân sách chi tiêu là một việc vô cùng thiết yếu để bạn có thể quản lý tốt số tiền mình kiếm được. Chúng sẽ giúp bạn thoải mái trong cuộc sống này, cũng giúp bạn có một khoản thu nhập tích lũy để dành phục vụ những mục tiêu lớn hơn. Hãy cùng theo dõi bí quyết dưới đây:

  • Cân đối

  • Ghi nhận các hạng mục

  • Biến chi tiêu thành quỹ tiết kiệm/đầu tư

  • Bước đầu học vào đầu tư