DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Kỹ năng xác định mục tiêu và lập kế hoạch

Kỹ năng xác định mục tiêu và lập kế hoạch

  • Người có khả năng xác định mục tiêu và lập kế hoạch kém

  • Người muốn rèn luyện kỹ năng xác định mục tiêu và lập kế hoạch hiệu quả

  • Người quan tâm đến kỹ năng xác định mục tiêu và lập kế hoạch

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 20/04/2023
Thành viên 1
Kỹ năng kế hoạch

Xác định mục tiêu và lập kế hoạch là những công việc vô cùng cần thiết để quản lý cuộc sống, để nhận thức và thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân. Với mong muốn nêu bật sự song hành của việc xác định mục tiêu với việc lên kế hoạch, Thư viện số 100 năm tiến hành tổng hợp, biên soạn “Kỹ năng xác định mục tiêu và lập kế hoạch”.