DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Kỹ năng tổ chức & điều hành hội họp hiệu quả

Kỹ năng tổ chức & điều hành hội họp hiệu quả

  • Sinh viên và người đi làm tại các tổ chức, doanh nghiệp.

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 07/06/2023
Thành viên 1
Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp premium Sống và Lãnh Đạo
  • Hiểu về hội họp

  • Định hình hội họp

  • Chuẩn bị hội họp

  • Thực hiện hội họp

  • Kỹ năng điều hành hội họp

  • Giải lao

  • Ghi chép và gửi biên bản

  • Quản lý cơ sở vật chất phục vụ hội họp doanh nghiệp