DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Kỹ năng giao tiếp ứng xử văn minh nơi làm việc

Kỹ năng giao tiếp ứng xử văn minh nơi làm việc

  • Sinh viên

  • Người đi làm tại các tổ chức, doanh nghiệp.

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 07/06/2023
Thành viên 1
premium Sống và Lãnh Đạo

Khi xã hội càng phát triển, hành vi ứng xử chuẩn mực luôn được đề cao đặc biệt là ứng xử văn mình nơi làm việc. Đây cũng là một trong những lợi điểm giúp bạn thu hút đám đông và xây dựng cộng đồng cho riêng mình khi bạn tôn trọng người và được người tôn trọng.

  • Nguyên tắc chung

  • Ứng xử văn minh với người lớn tuổi và phụ nữ

  • Sử dụng thang máy

  • Sử dụng ô tô công sở

  • Sử dụng các phương tiện di chuyển khác