DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Kỹ năng chăm sóc gia đình

Kỹ năng chăm sóc gia đình

  • Người trẻ yêu gia đình

  • Người đã lập gia đình

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
0-6 Kỹ Năng Chăm Sóc Gia Đình

“Người ta có nhiều nơi để đến nhưng duy nhất chỉ có một nơi để trở về” - đó chính là gia đình. Gia đình là duy nhất và thiêng liêng nhất với mỗi người, chỉ có tình cảm gia đình mới là thứ tình cảm vô điều kiện, giống như câu nói “Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc”. Nhưng để vun đắp cuộc sống gia đình tốt đẹp và hạnh ph1uc hơn thì bạn cần trang bị kỹ năng chăm sóc gia đình. Hãy cùng đồng hành thư viện 100 năm để tìm hiểu những kỹ năng thiết yếu xây dựng tổ ấm gia đình nhé!