DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Khoa học tự nhiên lớp 7 - Kết nối tri thức

Khoa học tự nhiên lớp 7 - Kết nối tri thức

  • Học sinh lớp 7, giáo viên.

  • Phụ huynh cần nguồn thông tin để giúp con tự học. 

       

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 10/08/2023
Thành viên 1
Khoa học tự nhiên

  Cuốn sách “Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức” có tổng cộng 12 bài giảng chính với các chủ đề gói gọn trong lĩnh vực hóa - sinh, nhằm hướng sự tập trung của các em học sinh đến sự tồn tại của vật chất xung quanh, cách thức phát triển của thực vật, sự sinh trưởng của động vật và vô vàn những thức tồn tại trong tự nhiên. Nhờ đó, các em nhỏ sẽ vừa học được kiến thức, vừa có chỗ để áp dụng sự hiểu biết của mình khi thắc mắc về mọi thứ xung quanh.