DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Khoa học tự nhiên lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Khoa học tự nhiên lớp 7 - Chân trời sáng tạo

  • Học sinh lớp 7, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn có thêm kiến thức để hỗ trợ con học tại nhà. 

      

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 10/08/2023
Thành viên 1
Khoa học tự nhiên

   Cuốn sách “Khoa học tự nhiên 7 - Chân trời sáng tạo” có tổng cộng 12 bài giảng chính với các chủ đề liên quan trực tiếp đến tự nhiên như: Nguyên tử, phân tử, trao đổi chất, từ trường… Nhờ đó, các em học sinh sẽ được tiếp thu lý luận về các lĩnh vực lý - hóa - sinh và hình thành nên tư duy tính toán, hiểu rõ về bản chất của vật chất trong tự nhiên. Ngoài ra, những bài giảng như: Quang hợp ở thực vật, hô hấp tế bào, trao đổi nước… sẽ giúp các em tăng cường sự hiểu biết về tự nhiên, trở nên uyên bác hơn.