DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Khoa học tự nhiên lớp 6 - Kết nối tri thức

Khoa học tự nhiên lớp 6 - Kết nối tri thức

  • Học sinh lớp 6, giáo viên.

  • Phụ huynh cần tài liệu để giúp con học tại nhà. 


         

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 10/08/2023
Thành viên 1
Khoa học tự nhiên

Cuốn sách “Khoa học tự nhiên 6 - Kết nối tri thức” có tổng cộng 10 bài giảng. Chủ đề bao quanh các vấn đề liên quan đến sự hình thành vật chất trong tự nhiên, quy luật của năng lượng, hệ mặt trời… Qua đó, nhân sinh quan của các em học sinh về môi trường sống xung quanh sẽ được mở rộng, nâng cao sự hiểu biết về những gì tồn tại trong tự nhiên, trên thế giới và đặc biệt là sở hữu một tư duy nhạy bén hơn với con số.