DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Khoa học tự nhiên lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Khoa học tự nhiên lớp 6 - Chân trời sáng tạo

  • Học sinh lớp 6, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn giúp con em tự học. 

         

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 10/08/2023
Thành viên 1
Khoa học tự nhiên

Cuốn sách “Khoa học tự nhiên 6 - Chân trời sáng tạo” gồm 12 bài học liên quan đến các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực lý - hóa - sinh như: Đo lường, nguyên tố, vật chất, tế bào… để các em học sinh có thêm nền tảng về khoa học tự nhiên, mở rộng thế giới quan về các vật chất, môi trường xung quanh và đặc biệt là nâng cao khả năng tiếp thu, tạo nền tảng về khoa học tự nhiên.