DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Khoa học lớp 5 - NXB Giáo dục Việt Nam

Khoa học lớp 5 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 5 đang theo học môn Khoa học.

  • Phụ huynh học sinh và giáo viên bộ môn Khoa học Lớp 5.


Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 16/10/2023
Thành viên 2
Khoa học tự nhiên

Cuốn sách “Khoa học Lớp 5 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” được biên soạn với 6 chương chính là: con người và sức khỏe; đặc điểm và công dụng của một số vật liệu thường dùng; sự biến đổi của chất; sử dụng năng lượng; thực vật và động vật; môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Kèm với đó là các bài học nhỏ phân tích các sự việc, hiện tượng xung quanh mình. Các bạn học sinh sẽ hiểu biết về các loại bệnh và cách phòng ngừa hiệu quả. Ngoài ra học sinh cũng biết thêm về các loại vật liệu xung quanh mình và công dụng.