DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/05/2023
Thành viên 1
phim hoạt hình

Sâu răng xảy ra khi thức ăn chứa đường bị kẹt ở giữa các kẽ răng. Nếu không làm sạch hoàn toàn, những vi trùng này tiêu diệt thức ăn bị mắc kẹt (đặc biệt là đường) và sử dụng nó như nguồn năng lượng tạo ra axit. Đó cũng là nguyên nhân chính gây ra sâu răng.